Meny
Hem För vuxna Bokens källor

Bokens källor

Referenslista för forskningen som lyfts i boken Menskompetens

Sidan 4: barn med kunskap om mens har mer positiva känslor kring mens än de som inte har kunskap

Orringer, K. & Gahagan, S. (2010). Adolescent girls define menstruation: a multiethnic exploratory study. Health Care Women International, 31(9):831–47. https://doi.org/10.1080/07399331003653782

Rembeck, G. I. & Gunnarsson, R. K. (2004). Improving Pre- and Postmenarchal 12 year old-girls Attitudes toward Menstruation. Health Care for Women International, 25:680–698. https://doi.org/10.1080/07399330490458033 

Rembeck, G. I., Möller, M. & Gunnarsson, R. K. (2006). Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls at menarche. Acta pædiatrica, 95(6):707–14. https://doi.org/10.1080/08035250500531697

Sidan 4: mensrelaterade besvär känns mer hanterbara när barn vet vad de beror på och kan prata med någon om dem

Rodgers, J. (2001). The Experience and Management of Menstruation for Women with Learning Disabilities. Tizard Learning Disability Review, 6(1):36–44. https://doi.org/10.1108/13595474200100009

Rembeck, G. I. & Gunnarsson, R. K. (2004). Improving Pre- and Postmenarchal 12 year old-girls Attitudes toward Menstruation. Health Care for Women International, 25:680–698. https://doi.org/10.1080/07399330490458033 

Sidan 4: myter och fördomar frodas kring ämnen vi inte pratar öppet om

Alharbi, K. K., Alkharan, A. A., Abukhamseen, D. A., Altassan, M. A., Alzahrani, W. & Fayed, A. (2018). Knowledge, readiness, and myths about menstruation among students at the Princess Noura University. Journal of Family Medicine and Primary Care, 7(6):1197–1202. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_279_18

Sahay, N. (2020). Myths and Misconceptions about Menstruation: A Study of Adolescent School Girls of Delhi. Journal of Women’s Health and Development, 3:154–169. https://doi.org/10.26502/fjwhd.2644-28840027 

Sidan 5: även kroppsspråk och tonläge påverkar upplevelsen av mens

Gomez, M. T., Carlson, G. M. & Van Dooren, K. (2012). Practical Approaches to Supporting Young Women With Intellectual Disabilities and High Support Needs With Their Menstruation. Health Care for Women International, 33:678–694. https://doi.org/10.1080/07399332.2012.684812

Ferrell Fouquier, K. & Camune, B. D. (2014). Meeting the Reproductive Needs of Female Adolescents With Neurodevelopmental Disabilities. Journal of Obstetric, Gynecologic Neonatal Nurses, 44(4):553–563. https://doi.org/10.1111/1552-6909.12657 

Sidan 23: mensstart är relativt ärftligt

Tracy, J., Grover, S. & Macgibbon, S. (2016). Menstrual issues for women with intellectual disability. Australian Prescriber, 39:54–7. https://doi.org/10.18773/austprescr.2016.024

Westphal, O. (2016). Pubertetsutvecklingen. I Lundberg, P. O. & Löfgren-Mårtenson, L. (red.). Sexologi (s. 31–38). Malmö: Liber

Sidan 32: en låg andel barn får chansen att prata om mens innan den första blödningen kommer

Rodgers, J. & Lipscombe, J. (2009). The nature and extent of help given to women with intellectual disabilities to manage menstruation. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 30:45–52. https://doi.org/10.1080/13668250500033094

Sidan 32: barn har ofta det första samtalet om mens när första mensen kommer. 

Rembeck, G. I., Möller, M. & Gunnarsson, R. K. (2006). Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls at menarche. Acta pædiatrica, 95(6):707–14. https://doi.org/10.1080/08035250500531697

Sidan 32: kunskapen om mens fokuseras på fysiologi medan känslor och sociala aspekter uteblir

Steward, R., Crane, L., Mairi Roy, E., Remington, A. & Pellicano, E. (2018). “Life is Much More Difficult to Manage During Periods”: Autistic Experiences of Menstruation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48:4287–4292. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3664-0

Rembeck, G. I., Möller, M. & Gunnarsson, R. K. (2006). Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls at menarche. Acta pædiatrica, 95(6):707–14. https://doi.org/10.1080/08035250500531697

Sidan 32: barn vill berätta om sin egen mens och känner sig lurade eller generade när andra spridit deras mensberättelse utan deras godkännande

Rembeck, G. I. & Hermansson, E. (2008). Transition to Puberty as Experienced by 12-Year-Old Swedish Girls. Journal of School Nursing, 24(5):326–334. https://doi.org/10.1177/1059840508323092

Sidan 32: barn vill prata med någon som förstår och säger att det är svårare att prata med pappa och andra män än mamma

Rembeck, G. I. & Hermansson, E. (2008). Transition to Puberty as Experienced by 12-Year-Old Swedish Girls. Journal of School Nursing, 24(5):326–334. https://doi.org/10.1177/1059840508323092

Sidan 33: barn växer ofta lite mentalt när de får sin mens

Hamilton, A., Marshal, M. P. & Murray, P. J. (2011). Autism Spectrum Disorders and Menstruation. Journal of Adolescent Health, 49:443–445. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.01.015

Sidan 33: barn med föräldrar som har mycket mensbesvär upplever oro över att få liknande besvär

Har framkommit i de intervjuer som utfördes med målgruppen i projektets researchfas. Respondenterna är anonyma men för mer info kan sanna.vanno@mensen.se kontaktas.  

Sidan 35: om mensen känns besvärlig kan hjälpa att kartlägga sin egen mens för att se vad som är normalt för en själv

Steward, R., Crane, L., Mairi Roy, E., Remington, A. & Pellicano, E. (2018). “Life is Much More Difficult to Manage During Periods”: Autistic Experiences of Menstruation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48:4287–4292. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3664-0

Gomez, M. T., Carlson, G. M. & Van Dooren, K. (2012). Practical Approaches to Supporting Young Women With Intellectual Disabilities and High Support Needs With Their Menstruation. Health Care for Women International, 33:678–694. https://doi.org/10.1080/07399332.2012.684812

Sidan 40: barn oavsett behov är snabba på att ta till sig samhällets syn på mens som något hemligt, privat och kanske till och med äckligt

Gomez, M. T., Carlson, G. M. & Van Dooren, K. (2012). Practical Approaches to Supporting Young Women With Intellectual Disabilities and High Support Needs With Their Menstruation. Health Care for Women International, 33:678–694. https://doi.org/10.1080/07399332.2012.684812

Ferrell Fouquier, K. & Camune, B. D. (2014). Meeting the Reproductive Needs of Female Adolescents With Neurodevelopmental Disabilities. Journal of Obstetric, Gynecologic Neonatal Nurses, 44(4):553–563. https://doi.org/10.1111/1552-6909.12657

Rembeck, G. I. & Gunnarsson, R. K. (2004). Improving Pre- and Postmenarchal 12 year old-girls Attitudes toward Menstruation. Health Care for Women International, 25:680–698. https://doi.org/10.1080/07399330490458033 

Sidan 41: människor mår generellt dåligt när de är med om saker som de upplever är utanför deras kontroll

Reichenberg, M. (2020). Positiv specialpedagogik: lärares och elevers self-efficacy – konsekvenser för läsundervisning och medborgarfostran. I Swärd, A.-K., Reichenberg, M. & Fischbein, S. (red.). Positiv specialpedagogik – teorier och tillämpningar (s.21–36). Lund: Studentlitteratur

Green, J., Cross, R., Woodall, J. & Tones, K. (2019). Health promotion: planning and strategies. London: SAGE Publications

Sidan 41: om barn kan lära sig att gå på toa eller klä sig kan de även lära sig att hantera sin mens

Tracy, J., Grover, S. & Macgibbon, S. (2016). Menstrual issues for women with intellectual disability. Australian Prescriber, 39:54–7. https://doi.org/10.18773/austprescr.2016.024

Gomez, M. T., Carlson, G. M. & Van Dooren, K. (2012). Practical Approaches to Supporting Young Women With Intellectual Disabilities and High Support Needs With Their Menstruation. Health Care for Women International, 33:678–694. https://doi.org/10.1080/07399332.2012.684812

Altundag, S. & Calbayram, N. C. (2015). Teaching menstrual care skills to intellectually disabled female students. Journal of Clinical Nursing, 25: 1962–1968. https://doi.org/10.1111/jocn.13215

Sidan 44: forskningen har inte kunnat visa på skillnader i menstruationsstart baserat på funktion

Burke, L. M., Kalpakjian, C. Z., Smith, Y. R. & Quint, E. H. (2010). Gynecologic Issues of Adolescents with Down Syndrome, Autism, and Cerebral Palsy. Pediatric and Adolescent Gynecology, 23:11–15. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2009.04.005

Rodgers, J. (2001). The Experience and Management of Menstruation for Women with Learning Disabilities. Tizard Learning Disability Review, 6(1):36–44. https://doi.org/10.1108/13595474200100009

Sidan 45: stödet från jämnåriga kan vara sämre för barn med autismspektrumdiagnos

Steward, R., Crane, L., Mairi Roy, E., Remington, A. & Pellicano, E. (2018). “Life is Much More Difficult to Manage During Periods”: Autistic Experiences of Menstruation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48:4287–4292. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3664-0

Sidan 45: barn med autismspektrumdiagnos kan behöva extra förklaringar kring mensens naturliga variation

Steward, R., Crane, L., Mairi Roy, E., Remington, A. & Pellicano, E. (2018). “Life is Much More Difficult to Manage During Periods”: Autistic Experiences of Menstruation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48:4287–4292. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3664-0

Tracy, J., Grover, S. & Macgibbon, S. (2016). Menstrual issues for women with intellectual disability. Australian Prescriber, 39:54–7. https://doi.org/10.18773/austprescr.2016.024

Rodgers, J. (2001). The Experience and Management of Menstruation for Women with Learning Disabilities. Tizard Learning Disability Review, 6(1):36–44. https://doi.org/10.1108/13595474200100009

Orringer, K. & Gahagan, S. (2010). Adolescent girls define menstruation: a multiethnic exploratory study. Health Care Women International, 31(9):831–47. https://doi.org/10.1080/07399331003653782

Sidan 45: personer som har problem med sensationer kan få ökad överkänslighet i samband med mensen

Steward, R., Crane, L., Mairi Roy, E., Remington, A. & Pellicano, E. (2018). “Life is Much More Difficult to Manage During Periods”: Autistic Experiences of Menstruation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48:4287–4292. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3664-0

Sidan 45: känslor av PMS kan vara extra besvärliga för personer som sedan innan har svårt att förstå sina egna och andras känslor

Steward, R., Crane, L., Mairi Roy, E., Remington, A. & Pellicano, E. (2018). “Life is Much More Difficult to Manage During Periods”: Autistic Experiences of Menstruation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48:4287–4292. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3664-0

Obaydi, H. & Puri, B. K. (2008). Prevalence of premenstrual syndrome in autism: A prospective observer-rated study. The Journal of International Medical Research, 36:268–272. https://doi.org/10.1177/147323000803600208

Hamilton, A., Marshal, M. P. & Murray, P. J. (2011). Autism Spectrum Disorders and Menstruation. Journal of Adolescent Health, 49:443–445. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.01.015

Burke, L. M., Kalpakjian, C. Z., Smith, Y. R. & Quint, E. H. (2010). Gynecologic Issues of Adolescents with Down Syndrome, Autism, and Cerebral Palsy. Pediatric and Adolescent Gynecology, 23:11–15. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2009.04.005

Sidan 45: för personer med synnedsättning kan det vara extra praktiskt att använda skydd som sitter inuti kroppen för att kunna känna om det läcker 

Har framkommit i de intervjuer som utfördes med målgruppen i projektets researchfas. Respondenterna är anonyma men för mer info kan sanna.vanno@mensen.se kontaktas.  

Generellt bra källor som legat till grund för de resonemang som förs i boken:

Skolverket (2014). Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan: Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Stockholm: Skolverket

Swärd, A.-K., Reichenberg, M. & Fischbein, S. (red.) (2020). Positiv specialpedagogik – teorier och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur

Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A. & Reuterswärd, M. (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur

Häggblom, P. (2019). Universell Design för Lärande: ett inkluderande förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur

Steward, R. (2019). The autism-friendly guide to periods. London: Jessica Kingsley Publishers

Rembeck, G. I. & Gunnarsson, R. K. (2004). Improving Pre- and Postmenarchal 12 year old-girls Attitudes toward Menstruation. Health Care for Women International, 25:680–698. https://doi.org/10.1080/07399330490458033 

Rembeck, G. I. & Hermansson, E. (2008). Transition to Puberty as Experienced by 12-Year-Old Swedish Girls. Journal of School Nursing, 24(5):326–334. https://doi.org/10.1177/1059840508323092